Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο άνθρωπος δεν είναι η διαχείριση του χρόνου του αλλά η διαχείριση της ενέργειάς του. Τα ταξίδια ευεξίας στο Human Performance Lab παρέχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία που θα βοηθήσουν τα μέλη του να πραγματοποιήσουν βιώσιμες αλλαγές στη ζωή τους για τη βελτίωση της φυσικής και ψυχικής τους υγείας.

Για το σκοπό αυτό το Human Performance Lab δεν θέτει κανένα περιορισμό στη σύσταση των συμμετεχόντων και απευθύνεται είτε σε μεμονωμένα άτομα ή σε ήδη οργανωμένες ομάδες (π.χ. φιλικές) αλλά και εταιρικά group.