Η ενασχόληση με διάφορα αθλήματα για ένα παιδί (6- 10 ετών) επιφέρει σημαντικά οφέλη κατά την αναπτυξιακή ηλικία λόγω των ποικίλων ερεθισμάτων που δέχεται. Ωστόσο, σε πολλούς αθλητικούς συλλόγους η έλλειψη χρόνου, και η μονομερής προπόνηση τεχνικής και προσομοίωσης των αγωνιστικών συνθηκών, δεν επιτρέπουν στα παιδιά να αναπτύξουν τις φυσικές ικανότητες (ταχύτητα, ισχύς, μυϊκή δύναμη, μυϊκή αντοχή, κινητικότητα-ευκαμψία), οι οποίες αποτελούν σημαντική παράμετρο σε αυτό το στάδιο της ζωής τους. Στόχος και προτεραιότητα των γυμναστών του Human Performance Lab είναι η αξιολόγηση και η ανάπτυξη των παραπάνω φυσικών ικανοτήτων του κάθε παιδιού.

Μετά την περίοδο των διάφορων ενασχολήσεων με αγωνίσματα και αθλήματα, για πολλά παιδιά ακολουθεί η περίοδος της εξειδίκευσης, (περίοδος εφηβείας) στην οποία ο έφηβος επιθυμεί να ασχοληθεί με ένα άθλημα ή ένα μόνο αγώνισμα. Προτεραιότητα των γυμναστών του Human Performance Lab είναι η αξιολόγηση των ικανοτήτων του έφηβου με στόχο τη βελτίωση των αδυναμιών του και τη μεγιστοποίηση της αθλητικής  του απόδοσης  βάσει πάντα των  αναγκών του αθλήματός  του. Μερικές από τις καθοριστικές παραμέτρους που κρίνουν την απόδοση των αθλούμενων είναι η μυϊκή δύναμη, η μυϊκή ισχύς, η αερόβια ικανότητα και η ευκινησία τους και αποτελούν βασική προτεραιότητα των γυμναστών του Human Performance Lab.