Η μέθοδος της Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης, μαζί με τη δερματοπτυχομέτρηση είναι, ίσως, η πλέον διαδεδομένη μέθοδος στους επαγγελματίες υγείας για τη μέτρηση της σύστασης σώματος, λόγω της εύκολης εφαρμογής της και διότι είναι μη παρεμβατική.

Η ΒΙΑ βασίζεται στην αρχή της αγωγιμότητας και στην αντίσταση των διαφορετικών ιστών του σώματος ηλεκτρικό εναλλασσόμενο ρεύμα. Το ανθρώπινο σώμα απαρτίζεται από τη λιπώδη και την άλιπη μάζα σώματος. Η άλιπη μάζα σώματος περιέχει σε μεγάλο ποσοστό νερό, αγώγιμο στοιχείο, σε σχέση με το σωματικό λίπος που είναι σχετικά άνυδρο.

Έτσι, όταν διαπερνά το ανθρώπινο σώμα μία ποσότητα μικρής έντασης ρεύματος, το λίπος παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση εξαιτίας της χαμηλής σύστασής του σε νερό, ενώ η άλιπη μάζα παρουσιάζει μικρή αντίσταση λόγω της μεγάλης σύστασής της σε νερό. Με αυτό τον τρόπο γίνεται η εκτίμηση της σύστασης του σώματος (ποσοστό λίπους, ποσοστό νερού, μυϊκός ιστός), η οποία βασίζεται σε προγνωστικές εξισώσεις.

Για λόγους ασφαλείας, την μέτρηση αυτή δεν μπορούν να κάνουν όσοι φέρουν βηματοδότη στην καρδιά καθώς και εγκυμονούσες.

Προκειμένου η μέτρηση να είναι ακριβής, δηλαδή να παρέχει έγκυρα αποτελέσματα, θα πρέπει να πληρούνται από τον εξεταζόμενο οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Να αποφεύγονται:

  • Η λήψη τροφής 4 ώρες πριν από τη μέτρηση,
  • Η λήψη υγρών 2 ώρες πριν από τη μέτρηση,
  • Η κατανάλωση καφέ, τσάι ή ανθρακούχων υγρών 6 ώρες πριν από τη μέτρηση,
  • Η κατανάλωση αλκοόλ τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη μέτρηση,
  • Η έντονη άσκηση ή η βαριά χειρωνακτική εργασία τουλάχιστον 12 ώρες πριν από τη μέτρηση

 

Όσον αφορά τις γυναίκες, η μέτρηση δεν θα δώσει σωστά αποτελέσματα αν πραγματοποιηθεί λίγες μέρες πριν ή κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσης.