Οι εξ’ αποστάσεως συνεδρίες απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις διατροφικές τους συνήθειες και την υγεία τους αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν στο χώρο μας. Απευθυνόμαστε σε άτομα με κινητικά προβλήματα, κατοίκους εκτός Αθηνών ή εξωτερικού, άτομα με περιορισμένο χρόνο ή άτομα που για άλλους λόγους θέλουν να λάβουν τα οφέλη μια συνεδρίας μέσα από την ασφάλεια του σπιτιού τους. 

Στο Human Performance Lab διασφαλίζουμε ότι μία εξ’ αποστάσεως συνεδρία είναι εξίσου αποτελεσματική με μία δια ζώσης συνεδρία. Είναι γνωστό ότι η κινητοποίηση του ατόμου και η προσκόλληση στο διατροφικό πλάνο διαδραματίζουν τους κυριότερους παράγοντες πρόβλεψης της επιτυχίας μιας διατροφικής αλλαγής. Επομένως, εφόσον εσείς είστε έτοιμοι και κάνετε το βήμα για τις θετικές αλλαγές στη ζωή σας, η απόσταση δεν θα σταθεί εμπόδιο για την επίτευξη του στόχου σας και την υιοθέτηση των νέων διατροφικών συνηθειών.