Το Human Performance Lab συμβάλλει άμεσα στην εκπλήρωση των διατροφικών στόχων των μελών του, με απώτερο σκοπό την καλλιέργεια μιας εξατομικευμένης διατροφικής κουλτούρας που προάγει την σωματική υγεία & ευεξία σε βάθος χρόνου.

Η διαδικασία της διατροφικής καθοδήγησης των ενδιαφερόμενων βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος αφορά στη λήψη του διατροφικού ιστορικού και στην καταγραφή των διατροφικών συνηθειών και ο δεύτερος σε εξειδικευμένες μετρήσεις που αναλύουν τη σύσταση του σώματος  (κατανομή βάρους σε μύες, οστά και υγρά) και τη μέτρηση του βασικού μεταβολικού ρυθμού ηρεμίας .

Βάσει των παραπάνω, αλλά και του διατροφικού στόχου που θέτει ο καθένας (απώλεια, πρόσληψη, συντήρηση), η επιστημονική ομάδα του Human Performance Lab δημιουργεί εξατομικευμένα διατροφικά προγράμματα που οδηγούν στην αποδοτική & ασφαλή ρύθμιση του σωματικού βάρους. Ταυτόχρονα όμως με την κατάλληλη διατροφική εκπαίδευση & συμβουλευτική που παρέχει, συμβάλλει στο χτίσιμο μιας μακροχρόνιας και ισορροπημένης σχέσης των μελών του με τη διατροφή.