Τι είναι η εργομετρική αξιολόγηση

Η εργομέτρηση είναι η μέτρηση του ανθρώπινου έργου, μέσω μιας διαδικασίας συλλογής δεδομένων που συμβάλει στην αξιολόγηση των αθλητικών ικανοτήτων του αθλητή – ασκούμενου.

Στο Human Performance Lab η εργομετρική αξιολόγηση συχνά αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου προπονητικού πλάνου με στόχο τη βελτίωση και μεγιστοποίηση των επιδόσεων των αθλητών ανεξαρτήτως επιπέδου.

Βάσει των αποτελεσμάτων της εργομετρικής αξιολόγησης, το εξειδικευμένο προσωπικό του Human Performance Lab αξιολογεί το επίπεδο της φυσικής κατάστασης του αθλούμενου, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν μυοσκελετικές ιδιαιτερότητες ή αδυναμίες. Έτσι, το εξατομικευμένο προπονητικό πλάνο που προκύπτει είναι ρεαλιστικό και έχει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους βελτίωσης της ατομικής απόδοσης. Στο Human Performance Lab η εργομέτρηση είναι μια συνεχής διαδικασία καθώς η συλλογή των προπονητικών – εργομετρικών δεδομένων των αθλητών ελέγχεται και αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναπροσαρμόζοντας ανάλογα τα προπονητικά πλάνα.

Η εργομέτρηση τέλος, συμβάλει στον έλεγχο του κινδύνου εμφάνισης τραυματισμών αλλά και στην υποστήριξη των προγραμμάτων επανένταξης μετά από τραυματισμό.

Τι μπορεί να περιλαμβάνει μια Εργομετρική Αξιολόγηση

 

 

 

Πώς επιλέγουμε τα εργομετρικά τεστ που θα πραγματοποιηθούν;

Στο Human Performance Lab πραγματοποιούνται εργομετρικά τεστ τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, εντός εργαστηρίου ή στο γήπεδο. Η επιλογή των τεστ γίνεται με γνώμονα τις απαιτήσεις του υπό μελέτη αθλήματος και τη σύγχρονη επιστημονική μελέτη. Στόχος μας είναι η άντληση πληροφοριών για τη γενική φυσική κατάσταση υγείας & καρδιαναπνευστικής ικανότητας του αθλητή αλλά και για την απόδοση του αθλητή σε επίπεδο αθλήματος που εκτελεί ή ακόμη και τη θέση στην οποία διαγωνίζεται.

Πώς γίνεται η τελική αξιολόγηση;

Για την τελική αξιολόγηση των μετρήσεων το Human Performance Lab λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των συμπαικτών του (ομαδικές μετρήσεις), τα αποτελέσματα ατόμων ιδίου φύλου, ηλικίας, διαγωνιστικού επιπέδου τα οποία έχουν μετρηθεί από την ομάδα του Human Performance Lab καθώς και τις νόρμες παγκόσμιων οργανισμών WHO, ACSM (World Health Organization, American College of Sports Medicine), ενημερωμένων επιστημονικών μελετών, σταθισμένες ανάλογα με την αντίστοιχη ομάδα πληθυσμού.