Σε επίπεδο ακαδημιών, η εικοσαετής εμπειρία του Human Performance Lab στον επαγγελματικό αθλητισμό, συναντά το πιο ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της απόδοσης νέων αθλητών. Το σύστημα επιτρέπει την αποθήκευση των επιδόσεων των νέων αθλητών (πάντα με γονική συναίνεση) και κατά συνέπεια τη συγκριτική τους εξέλιξη σε βάθος χρόνου, τη σύγκρισή τους με άλλους αθλητές, την μεταξύ τους κατάταξη αλλά και την αναζήτηση παικτών (από τις ακαδημίες) με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Η αξιολόγηση των νέων αθλητών αναλύει τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά τους, την φυσική τους κατάσταση, την τεχνική τους αλλά και παράγοντες της προσωπικότητάς τους. Απευθύνεται σε παιδιά που θέλουν να ξεχωρίσουν, σε γονείς που θέλουν να ανακαλύψουν την προοπτική των παιδιών τους, σε σχολεία που θέλουν να διαφοροποιηθούν και να προσφέρουν μια καινοτόμα υπηρεσία, σε αθλητικές ακαδημίες που επενδύουν στους αθλητές τους και σε επαγγελματικές ομάδες που θέλουν να εντοπίσουν νέα ταλέντα.