Στην σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμα αρχεία και εφαρμογές που θα σας βοηθήσουν
να υπολογίσετε καλύτερα την εξοικονόμηση που θα έχετε. 

 

Εφαρμογή υπολογισμού εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.
Επικοινωνήστε μαζί μας για την παροχή Serial Number της εφαρμογής. 
Αίτηση κωδικού
       Μετατροπή αρχείου GREENLIGHT για σωστή εμφάνιση σε μίνι PC 1024X576.
Για την λειτουργία του είναι απαραίτητη η εγκατάσταση της αρχικής εφαρμογής πρώτα.