Όλα τα προϊοντα μας καλύπτονται με εργοστασιακή εγγύηση έως και πέντε(5) έτη από την στιγμή της αγοράς τους.Συγκεκριμένα η εγγύηση καλύπτει την δωρεάν παροχή ανταλλακτικών και την δωρεάν εργασία επισκευής.

Αναλυτικά η εγγύηση έχει ως εξής:

  • Πέντε(5) έτη για τις διόδους LED,τα πλαστικά και τα μεταλλικά μέρη.
  • Δύο(2) έτη για τα τροφοδοτικά και τα μέρη τροφοδοσίας.

Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται έξοδα αποστολής από και πρός την εταιρία και σε κάθε περίπτωση αυτά επιβαρύνουν τον αγοραστή.Σε ειδικές περιπτώσεις που η εταιρία κρίνει ότι πρέπει να επιβαρυνθεί τα έξοδα αποστολής αυτό θα γίνει μετά από συνενόηση μαζί της και με τρόπο αποστολής της επιλογής της.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: 

  • Όταν η βλάβη προήλθε από πτώση η χτύπημα του προϊοντος και γενικά από βίαια χρήση αυτού.
  • Όταν το προϊον χρησιμοποιήθηκε για χρήση ή τρόπο διαφορετικό από την κατασκευή του.
  • Η βλάβη έγινε από λάθος συνδεσμολογία ή λάθος στην παροχή του ρεύματος λειτουργίας.
  • Όταν η βλάβη έγινε από πρόβλημα του ηλεκτρικού δικτύου της περιοχής σας, πτώση τάσης,υπέρταση κ.τ.λ.
  • Όταν η βλάβη προήλθε από ακραίες καιρικές συνθήκες όπως καταιγίδες,πλημμύρες,κεραυνοί,σεισμοί κ.τ.λ.
  • Όταν η βλάβη προήλθε από φωτία,υψηλή θερμοκρασία,υγρασία,νερό,πάγο,χιόνια κ.τ.λ.
  • Όταν το προϊον ανοιχτεί η τροποποιηθεί από άτομο έκτος της εταιρίας ή επίσημο συνεργάτη της.

Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει η δυνατότητα να επισκευαστεί το κάθε προϊον εκτός εγγύησης και πέραν αυτής ,καθόλη την διάρκεια ζωής του προϊοντος με επιβάρυνση του αγοραστή την άξια της επισκευής.